.
.
.
.

Klantreacties: De Wending

Met volle overtuiging, heb ik mijn vaste baan ingewisseld voor een bestaan als ondernemer.
Ruud van RijnOndernemer / Oprichter van mygoodfoodshop en myseafood.nl over zijn deelname aan InPlace

.
.
.
.
.

BOEKEN


Proceskunde: een pleidooi voor werken met aandacht
LEES VERDER >>
 

.
.
.
.
.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

.
.
.
.
.

Actie-Leren bij het Ministerie van VWS

De context van het Ministerie van VWS kenmerkt zich door een veelzijdig politiek krachtenveld, met toenemende complexiteit door maatschappelijke ontwikkelingen en door nieuwe vragen vanwege het toenemende aantal samenwerkingen met externe partijen.

Dit leidt ertoe dat het werk steeds minder voorspelbaar wordt. Steeds vaker krijgen leidinggevenden en professionals verrassende en complexe vraagstukken op te lossen. De beweeglijkheid van de context, maakt dat het lastig is de benodigde kennis en kunde vooraf in te schatten. ‘Leren-in-het-doen en daar ook anderen in faciliteren wordt daarmee een essentiële basisvaardigheid.

Zij kozen voor Actie-Leren als vehikel voor hun ontdekkingsreis hierin.

ACTIE-LEREN

Leren door ervaren, reflecteren, verdiepen, doelgericht experimenteren… dat is de kern van Actie-Leren. Een proces waardoor deelnemers (a) zelf groeien als professional of leidinggevende, (b) een lastig vraagstuk verder helpen, en (c) aan den lijve ondervinden hoe je een groep in een leerdynamiek brengt, om aan vernieuwing te werken.

Naast het denken wordt ook het gevoel geraakt. Het gaat om organiseren en handelen. Werken aan een toekomstig resultaat en met aandacht voor wat er in het hier en nu gebeurt. Groepsprocessen en individuele rollen en uitdagingen van mensen daarin worden manifest en leer je als deelnemer beter begrijpen. Actie-Leren biedt dus in alle opzichten een rijke leeromgeving.

LEADERSHIP, LIKE SWIMMING, CANNOT BE LEARNED BY READING ABOUT IT

‘Leadership, like swimming, cannot be learned by reading about it’, zei Mintzberg … Leren doe je door te doen. En door te reflecteren, je te verdiepen en te voeden natuurlijk. Dat is een essentieel vertrekpunt als het gaat om ontwikkeling van vakbekwaamheid van leidinggevenden en ook van professionals.

Kennis, modellen en theorieën bieden weliswaar helpende perspectieven, maar pas als ze aansluiten op een ontwikkelbehoefte en als ze snel kunnen worden toegepast op de eigen actuele situatie en vraagstukken, zijn zij bruikbaar in de praktijk.

DOORBRAKEN CREËREN IN MEERVOUDIGE VRAAGSTUKKEN

Actie-Leren is ook een manier om in een organisatie lastige vragen verder te brengen en tot nieuwe, creatieve oplossingen te komen. Nogal eens zijn het ook vraagstukken waar ‘meer van hetzelfde’ niet werkt en waar nieuwe denkkaders nodig zijn. De context van een actieleergroep helpt daarbij. Je zet als het ware een ‘kader’ om het vraagstuk en de groep en kan daarbinnen gericht een leerproces vormgeven, dat andere spelregels kent dan het ‘productieproces’ van alledag. 

EERST DOEN, DAN LEREN

In de ontwikkeling van de context namen zij belangrijke thema’s als uitgangspunt, in plaats van als mogelijke uitkomst. Wat is er nodig voor ‘Aanscherping Herregistratie BIG’? Of voor de ‘verbetering van de VWS-begroting en het jaarverslag richting Tweede Kamer’? Zijn dat netwerkvaardigheden? Of volharding? Of juist monitoring? Zodoende waren netwerkvaardigheden, volharding en monitoring vanaf het eerste moment uitgangspunten van de leergroep, en niet een uitkomst in de toekomst.

ACCEPTEREN DAT HET SOMS OOK NIET LUKT

Om de opgaven uit de dagelijkse praktijk het hoofd te bieden, werd de vaardigheid gevraagd om te kunnen gaan met het onbekende en hier leiderschap in te tonen. Actie-Leren bood een uitdagende context, die de ontwikkeling van managers prikkelt, gericht op het aangaan van het onbekende, de interactie met anderen en de (morele) keuze- en beslisvraagstukken die daarbij aan de orde zijn. 

Dat ‘omgaan met het onbekende’ heeft een minder populaire kant: het kan ook misgaan. Het is van belang dat alle relevante betrokkenen (dus niet alleen de leergroep-leden, maar bijvoorbeeld ook de opdrachtgever), deze consequentie vooraf accepteren.