Deze verdiepende training is voor professionals die vanuit niet-hiërarchische invloed samenwerken. Adviseurs die willen onderzoeken en experimenteren hoe ze in, vaak complexe adviesprocessen, hun eigen rol en positie kunnen kiezen. Ze zoeken naar een nieuwe manier van kijken en handelen.

Iemand goed adviseren is een spannend, delicaat en waardevol proces. Adviesvragers, van opdrachtgever tot naaste collega, betrekken adviseurs bij hun activiteiten met een bepaalde verwachting. In het eerste contact onthullen zij hun wensen, ambities en doelen. Zij spreken hun verlangens uit over bijvoorbeeld nieuw beleid, mooie prestaties of goede werkrelaties.

Adviesvragers ‘verleiden’ je in zekere zin om mee te gaan in hun opvattingen. Opvattingen over de aard van de problemen van de organisatie of de stad, en ook over de juiste aanpak hiervan. Ze stellen vragen waar de aanleiding, de probleemanalyse en de noodzakelijk geachte oplossing vaak al in zijn uitgewerkt. Kun je dan eigenlijk nog speken van een advies-‘vraag’?

In deze training verdiep je jouw eigen visie op je vak en professionaliteit en ontwikkel je stevigheid in het, zo nodig, kiezen van een afwijkende positie. Door stil te staan bij jouw eigen professionele overtuigingen word je een prikkelende adviseur.

De training gaat daarom in op leervragen als:

  • Ik worstel met mijn onafhankelijkheid als adviseur in gesprekken.
  • Hoe blijf ik kritisch op waar ik ‘Ja’ op zeg? Kan ik dat ook echt toezeggen?
  • Mijn adviesvrager vraagt me dingen te doen, terwijl ik daar de meerwaarde niet van zie. Hoe ga ik om met dergelijke situaties?
  • Ik voel me ongemakkelijk als mij advies wordt gevraagd in de vorm van ‘een bestelling’ of ‘claim’.

Wanneer?

Deze training start ieder jaar en bij voldoende aanmeldingen. Hij kan ook op maat binnen jouw organisatie georganiseerd worden.

Inhoud en opbrengst van de training:

  • Vanuit welke motieven adviseer je anderen? Wie wil je zijn als adviseur?
  • Vanuit welke aannames ga je mee in de vragen van de klant? En vanuit welke aannames doe je dat niet?
  • Welke verhoudingen ontstaan vanuit de veronderstellingen die je zelf hebt over je rol als adviseur?
  • Hoe herken je in de uitingen van de klant hun persoonlijke hulpvraag?
  • Wat zijn (onorthodoxe) interventies in het omgaan met de spanning op de eigen positie?
  • Hoe krijg je invloed op de dynamiek in de samenwerking met de andere deelnemers aan het proces?

Leeropbrengst/resultaat

Je ontwikkelt je tot een samenwerkingspartner die in staat is het voor beide partijen juiste (psychologisch) contract aan te gaan om tot een succesvolle samenwerking te komen.

Duur: 6 dagdelen over 3 maanden