In de afgelopen jaren is er veel gebeurd; we hebben bijzondere mensen ontmoet, er zijn nieuwe samenwerkingen opgestart en er heeft zich een team gevormd van mede-Wenders. We hebben met elkaar veel ontwikkeld en verdiept. Samen met klanten ontstonden nieuwe projecten, programma’s en trajecten. En het was tijd dat al dat nieuwe terug te vinden zou zijn op onze website. Een site die deze wendingen en ontwikkelingen goed kan verbeelden.

In gesprek, vertragen, versnellen, maken.

We kwamen na een aantal kennismakingen uit bij de Made in Haarlem Groep, waar Buro Jung en FBI design onderdeel van uitmaken. Zij gingen niet gelijk aan de slag. Nee, ze stelden ons een aantal rake vragen die maakten dat we even een stap terug hebben gezet om na te denken waar we voor staan en voor wie we graag een website maken. Deze kijk en aanpak paste ons wel!

We hebben met elkaar vertraagd, taal ontwikkeld en daarna ging het snel. De website, de huisstijl, het logo, alles werd in een beweging gebracht naar een nieuwe look & feel. Het doel daarbij was vooral om duidelijk te laten zien wat we doen. Op een manier dat het ook mensen die ons niet kennen kan aanspreken. Met beelden en taal die toch heel precies kan uitdragen waar we voor staan: Ruimte maken voor het nieuwe!

Sieto Flink, Buro Jung: “Samenwerken met Wenders vonden wij een feestje. Hun persoonlijke, onconventionele benadering is echt bijzonder en leverde mooie verhalen op. Via een paar gerichte gesprekken kwamen we dichter tot de kern van wat Wenders onderscheidt. Zo ontdekten we waar in het concurrentieveld ruimte is voor hun communicatie. Als ik het zo vertel, klinkt het misschien een beetje abstract. Maar voor ons was dit een onmisbare tussenstap.”

Een rijke samenwerking.

Als snel ontstond een rijke en vruchtbare samenwerking met veel wederzijdse waardering. Wij waardeerden de eerlijke en kritische houding van de mensen van de Made in Haarlem Groep. En zij waardeerden onze persoonlijke aanpak en het werken met aandacht, juist voor de details.

Joshua Nijman, FBI Design: “De persoonlijke aanpak van Wenders schept vertrouwen. Zo hebben wij dat ervaren tijdens onze samenwerking. Hun eclectische benadering tijdens de ontwikkeling van de website gaven de relatie precies de goede verhouding van zakelijkheid en persoonlijk contact. Een Unique Selling Point die klanten ook zullen ervaren”

Sieto Flink, Buro Jung: “Ik vind het mooi dat ze echt aandacht hebben voor de kleinste details. Dat voel je gewoon als je met hen in gesprek bent. En ik heb bewondering voor hun creatieve aanpak. Wie daar open voor staat, kan echt doorbraken bereiken bij vastzittende veranderprocessen…”

Zowel Wenders als het team van de Made in Haarlem Groep hebben de samenwerking als zeer prettig ervaren. Een samenwerking waar je heel blij van wordt en die positieve energie geeft.

Je weg vinden in een vloeibare tijd

Eén van de uitdagingen vandaag de dag is om jouw eigen weg te vinden in een samenleving met steeds meer vrijheid, keuzes en overwegingen. Of het nu gaat om hoe je jouw vrije tijd besteedt, met wie je wel of juist niet omgaat of de telkens terugkerende vraag ‘hoe je jouw werk of project vormgeeft’.

We leven in een vloeibare tijd, waarin de maatschappelijke orde, de kerk, de familie en de normen van de voorgangers in de samenleving niet automatisch maatgevend meer zijn. Zygmunt Bauman beschrijft in zijn boek Liquid Times hoe ieder mens in deze tijd een eigen ‘design’ te maken heeft van hoe hij wil werken en leven. De oude orde waarin je in de voetsporen van jouw ouders trad en het klassieke gezin het bekende model was (omdat dat nu eenmaal zo ging) is op veel plekken in onze samenleving voorbij.

Ieder zijn eigen design

We mogen en moeten ons leven steeds meer ‘ontwerpen’ en dan ontdekken we dat dat nog niet zo eenvoudig is. Een bijzonder verschijnsel is dat we juist met het afnemen van de kaders meer streven naar de perfectie in ons leven… (lees verder)

Barbara van der Steen en Martijn van Ooijen van de Foundation of Corporate Education organiseren over dit thema voor de twee keer de reflectiereis/masterclass Imperfect Adviseren Bij de FCE (start okt. 2019). De intakes zijn begonnen.

In de Huiskamer van een Nederlands station hebben wij een gesprek met Marianne, een interim-manager. In haar opdracht maakt ze het een en ander mee. Ze vraagt om eens bij die ervaringen stil te staan vanuit ons ‘proceskundig perspectief’. Deze kijk gaat niet uitsluitend over de beste aanpak, ofwel ‘hoe het moet’, maar biedt vooral aandacht bij ‘hoe het gaat’.

Lees de nieuwste blog hierover op de website van de Foundation of Corporate Education (de FCE).  Bij de FCE vinden workshops (7 juni 2019 middag) en de leergang over Proceskunde, Werken met Aandacht plaats (start okt. 2019).

“Life is what happens to you, while you are busy making other plans”

John Lennon wordt hier nog dagelijkse mee geciteerd. Heel veel processen in het werk lopen anders dan vooraf bedacht. Vaak voelen onverwachte wendingen als lastig en verstorend. We noemen ze dan ‘tegenvallers’. Hoe dan ook, het denken over wat we ‘willen’ verschilt met grote regelmaat met het ‘uitvoeren’ ervan. De werkelijkheid houdt zich zelden aan je ideeën en plannen.

Lees de nieuwste blog op de website van de Foundation of Corporate Education (de FCE).  Bij de FCE vinden workshops (5 april 2019) en de leergang over Proceskunde, Werken met Aandacht plaats (start okt. 2019).