.
.
.
.

Klantreacties: De Wending

Met volle overtuiging, heb ik mijn vaste baan ingewisseld voor een bestaan als ondernemer.
Ruud van RijnOndernemer / Oprichter van mygoodfoodshop en myseafood.nl over zijn deelname aan InPlace

.
.
.
.
.

BOEKEN


Proceskunde: een pleidooi voor werken met aandacht
LEES VERDER >>
 

.
.
.
.
.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

.
.
.
.
.

BOEKEN

2017

GESPREID LEIDERSCHAP, Aart Goedhart filosofeert samen met andere experts over Gespreid Leiderschap in het onderwijs.

Onder redactie van Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde werkten diverse Nederlandse experts in dit boek vragen uit over de betekenis van Gespreid Leiderschap in het onderwijs. De auteursgroep bestaat naast de redacteuren uit: Joseph Kessels, Marco Snoek, Hartger Wassink, Aldo Houterman, Karin Derksen, Machiel Bouwmans, Piety Runhaar, Arnoud Evers en Aart Goedhart.

BESTEL BOEK >>

2017

DE IMPERFECTE ADVISEUR, persoonlijke verhalen over het werk; 7 vakgenoten o.a. Aart Goedhart en Barbara van der Steen.

Hoe kun je als organisatieadviseur je toegevoegde waarde maximeren? Hoe zorg je ervoor dat weerstand tegen verandering wordt weggenomen; – en liefst als sneeuw voor de zon verdwijnt? Kernthema’s in menig boek over het organisatie-adviesvak. Veel van deze boeken hebben een zeker normatief karakter. Een hoog ‘show and tell-gehalte’: zó moet je het doen en dan word je succesvol!’. Inclusief checklists, praktische tips, fraaie schema’s en figuren.

‘Imperfecte adviseur’ kiest een geheel andere invalshoek. Hier gaat het niet over ‘hoe het moet’, maar juist over ‘hoe het gáat’. ‘Het’ betreft de praxis van het adviesvak. Inclusief volstrekt onverwachte gebeurtenissen en onvoorspelbare voorvallen. Hoe goed je het allemaal ook wilt doen; hoe goed je je kennis en ervaring ook inzet voor de perfecte interventie; – toch word je regelmatig geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij het streven naar het goede je volstrekt door de vingers lijkt te glippen.

In dit boek gaan zeven ervaren adviseurs in op ‘de binnenkant’ van het advieswerk. Niet de succesverhalen. Maar juist die momenten waarop het vastliep. Waarbij je als adviseur ook echt geen idee meer had hoe verder te gaan.

Bij deze kijkjes in de advieskeuken lopen de emoties soms hoog op. Het gaat over atelofobie: de angst voor imperfectie; voor het niet goed genoeg blijken te zijn. Maar ook over de vraag hoe je met de onverteerbaarheid van het falen omgaat. En of dat laatste eigenlijk wel mogelijk is. Een serie praktijkverhalen inclusief uitgebreide persoonlijke en theoretische reflecties. Om zo nadere betekenis te geven aan de binnenkant van het adviesvak. Herkenbaar. Inleefbaar.

BESTEL BOEK >>

2016

PROCESKUNDE, een pleidooi voor werken met Aandacht. Aart Goedhart en Barbara van der Steen.

Wie kent het niet? De plannen staan op papier, de mijlpalen zijn benoemd en de afspraken gemaakt. En toch vlot het proces niet. Iedereen beweegt een andere kant op en de besluitvorming stagneert. Herkenbaar zijn vast óók de momenten dat het opeens wél werkt. Er ontstaat een vliegende start, er is energie en mensen weten elkaar te inspireren tot experimenten. Zowel in de eerste als in de tweede situatie is het lastig om aan te wijzen wat precies de stagnatie of de flow veroorzaakt.

Proceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht gaat over de ongrijpbare kant van samenwerken, organiseren en ontwikkelen. Proceskunde levert geen tien stappen naar succes, of een plan dat we maken als leidinggevende, professional of in ons persoonlijke leven. De auteurs reiken een zienswijze aan die recht doet aan de dynamiek tussen mensen, datgene wat zich ín het proces voltrekt. Deze zienswijze noemen zij het proceskundig perspectief. Het is een pleidooi voor werken met aandacht, in plaats van grijpen naar een oplossing of aanpak.

BESTEL BOEK >>

2012

ONTWERPBOEK, LEERTRAJECTEN, ONTWERPEN VOOR VAKMANSCHAP EN VERNIEUWING; Onder redactie van Mariël Rondeel, met bijdragen van Aart Goedhart en Barbara van der Steen.

Het Ontwerpboek is een bundel boordevol inspiratie, praktijkvoorbeelden en reflecties voor alle (aankomend) ontwerpers van leertrajecten: onderwijskundigen, HR(D) professionals, opleiders in het mbo en hbo, trainers, mentoren en praktijkbegeleiders. Een uniek verzamelwerk dat uitnodigt tot verdere professionalisering van het vak van ontwerper van leertrajecten.

Er zijn van die leertrajecten –  die blijven je bij. Ze zijn van veel invloed op je persoonlijke ontwikkeling, je vakmanschap, de samenwerking in je team of de prestaties van de organisatie waar je werkt. Het zijn leertrajecten die grote impact hebben op je werk, op je loopbaan en soms zelfs op je leven. Dat kan zijn als manager in een leiderschapstraject, als student tijdens een stage of als professional in een leergang of development center.

BESTEL BOEK >>

 

2009

CULTUURVERANDERING, MYTHE EN REALITEIT; Onder redactie van Rob van Es, Jaap Boonstra en Heleen Tours, met bijdragen van Aart Goedhart en Barbara van der Steen.

Er was een tijd dat organisaties geen cultuur kenden. Ze hadden wel een manier van doen, gewoontes en een traditie. ‘Zo gaat dat nu eenmaal hier.’ Dat was een gegeven, daar tornde je niet aan. Rond 1980 veranderde dat. Academici muntten de term organisatiecultuur en wezen erop dat het daarbij niet alleen gaat over ‘wat mensen doen’ maar ook over ‘hoe zij denken’. Managers begonnen zich af te vragen of ze daar iets aan konden bijsturen en zo ja, op welke wijze.

Inmiddels zijn we zo’n dertig jaar en een kleine tachtig Nederlandstalige boeken over dit onderwerp verder. En ook honderden praktische verandertrajecten. Die trajecten worden in evaluaties uiteenlopend getypeerd: van ‘zeer geslaagd’ tot ‘volledig mislukt’. Sommigen zijn daarom fanatiek cultuurveranderaar geworden; anderen ervaren grote moeheid om weer met cultuurverandering aan de slag te gaan. De vraag die we in dit boek aan de orde stellen is: Hoe zit het nu met cultuurveranderingen, wat is mythe en wat is realiteit?

De 22 bijdragen aan dit boek bieden een rijke waaier aan organisaties, verandermethoden, tegenslagen en successen. Dat geeft Rob van Es in zijn inleiding en Léon de Caluwé in zijn conclusies gelegenheid om treffende typeringen te geven van de wijze waarop we in het Nederlands taalgebied bezig zijn met organisatiecultuurveranderingen. En dat brengt ons weer verder met het antwoord op de vraag wat daarbij mythe en wat realiteit is.

BESTEL BOEK >>

2005

DE KUNST VAN HET VOLGEN; Over het ontvangen van leiding, Aart Goedhart, Bart Drenth en Ber Damen

De kwaliteit van een organisatie staat of valt met de kwaliteit van het leiderschap. Veel mensen zullen deze stelling zonder meer onderschrijven. Over leiderschap zijn dan ook hele bibliotheken vol geschreven. Het aantal mensen dat leiding ontvangt, is echter vele malen groter dan het aantal leidinggevenden. Toch is er in de vakliteratuur tot nu toe nauwelijks aandacht voor het ontvangen van leiding en de verschillende manieren waarop dat kan gebeuren.

In ‘De kunst van het volgen’ staat daarom goed volgerschap centraal. Volgens de auteurs komen veel problemen in organisaties voort uit het gebrekkig ontvangen van leiding. Wellicht is goed volgerschap zelfs nog belangrijker voor het slagen van organisaties dan goed leiderschap. Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden onderscheiden Bart Drenth, Ber Damen en Aart Goedhart verschillende typen volgers. Op basis hiervan komen zij tot een pleidooi voor ‘licht leiderschap’ en ‘zwaar volgerschap’.

Dankzij de herkenbare praktijkvoorbeelden, de levendige beschrijvingen en de prikkelende stellingnames is ‘De kunst van het volgen’ van belang voor zowel ontvangers als gevers van leiding. Meer aandacht voor goed volgerschap zal zich niet alleen vertalen in betere prestaties voor de organisatie als geheel, maar ook in bevredigender werk voor alle betrokkenen.

BESTEL BOEK >>

2004

LEIDINGGEVEN AAN DERTIGERS; Barbara van der Steen met Iet van Slageren

Veel hoogopgeleide dertigers van nu gedragen zich verwend, egocentrisch en eigenwijs. Werkgevers en media uiten zich pessimistisch over de waarde van deze generatie voor de organisaties van de toekomst. Zij herkennen een generatie met een nieuw arbeidsethos – veeleisend, mentaal zwak en continu in twijfel bij het maken van keuzes.

Er ontstaat een nieuwe generatiekloof in organisaties. De oudere generatie – die zich vroeger verzette tegen de gevestigde orde – verzet zich nu tegen de nieuwe generatie. Zij begrijpen de dertigers niet vanuit hun loyale arbeidsethos en behoefte aan zekerheid, omdat zij (onbewust) gevormd zijn door tijden van werkloosheid en spaarzaamheid.

‘Leiding geven aan dertigers’ biedt leidinggevenden inzicht in de belevingswereld van een nieuwe generatie. De schrijfsters reiken veel praktische handvatten aan voor leidinggevenden die er nieuwsgierig naar zijn hoe zij de dertiger effectief kunnen inzetten in organisaties.

BESTEL BOEK >>