Is Inplacement een alternatief voor outplacement?

Inplacement richt zich op het coachen van mensen van idee naar ondernemerschap. Waar outplacement uitgaat van ‘werk naar werk’ richt InPlacement zich op het creëren van een eigen onderneming om je ideeën te realiseren. Dat vraagt om nieuwe routines en – vaardigheden. Onze coaches helpen je daarin je weg te vinden.