In 2017 verscheen ‘Imperfecte Adviseur’ bij K&S-Publishers. Het was de eerste publicatie waarin het adviesvak niet werd bekeken vanuit “hoe het hoort”, maar eerder vanuit “hoe het gaat”. Dus inclusief de volstrekt onverwachte gebeurtenissen en onvoorspelbare voorvallen, waardoor het streven van een adviseur om het zo goed mogelijk te doen, hem of haar door de vingers lijken te glippen.

Het boek onderzoekt aan de hand van praktijksituaties waar adviseurs in hun praktijk imperfectie ervaren, en wat hun rol daarin was. Had het niet voorkomen kunnen worden? Had er niet anders mee omgegaan moeten worden? Maar vooral: welke persoonlijke kijk op mijn adviesrol legt zo’n ervaring van imperfectie eigenlijk bloot? Imperfecte adviseur, gaat vooral op zoek naar wat dergelijke ervaringen prijsgeven over de eisen die je aan jezelf stelt.

De Masterclass Imperfect Adviseren is een korte ‘leergang’ waarin je verdiepende inzichten verwerft vanuit juist de lastige momenten in het werk als adviseur, projectleider of manager. De masterclass bestaat uit een tweetal verdiepende bijeenkomsten in combinatie van schrijven en online uitwisselen. De narratieve methode staat centraal waarin je leert hoe je een ervaring uitwerkt in een verhaal. Dit verhaal is de basis voor je reflecties en leren in deze Masterclass over je eigen handelen en je eigen kijk op perfectie en imperfectie. Start: elk najaar en bij 6 aanmeldingen ook tussentijds. Hij kan ook op maat binnen jouw organisatie georganiseerd worden.

Duur: 3 maanden

Meer informatie