Wenders werkt vanuit een fundamenteel andere kijk op organiseren, samenwerken en vernieuwen: het proceskundig perspectief. Deze kijk hebben we ontwikkeld tot een leergang en boek.

Het aandachtig ondersteunen van de ontwikkeling van individuen, groepen en processen in sociale systemen, dat is waar dit perspectief over gaat. Organisaties zijn zo’n sociaal systeem, bestaande uit relaties en patronen tussen individu, groep en organisatie.

Het proceskundige perspectief

Veel organisatietheorieën gaan uit van een model; een ideale set van condities die nodig zijn voor ‘goede organisatie’. Als blijkt dat aan die condities niet is voldaan, dan moet hieraan worden gewerkt: de werkelijkheid moet naar de theorie worden gevormd.

Proceskunde gaat uit van een ‘perspectief’, een manier van kijken en handelen juist als de werkelijkheid zich maar niet aan de afspraken wil houden. Projecten en veranderingen vinden plaats in een wereld die erg beweeglijk en soms weerbarstig is. Situaties waar de ideale set van randvoorwaarden waarschijnlijk nooit helemaal wordt bereikt; net als het ene op orde is, dan is er weer iets anders ontregeld. Dat vraagt van mensen die actief zijn in veranderingsprocessen vooral een onderzoekende en wendbare houding: zij bewegen zich in het proces.

Wie in complexe projecten werkt, heeft vooral een houding nodig die gaat over dat beweeglijk blijven in het proces. Dit is juist van belang als de voortgang en de gewenste handelingen in het proces onvoldoende zijn of helemaal uitblijven. In dergelijke situaties gaat het zoeken in eerste instantie niet naar een ‘werkende methode’ met een ‘toolkit’, maar een ‘kijk’ op de processen die in hun voortgang iets nodig hebben.

Een houding met een verscherpte aandacht, juist in de situaties waar het proces stokt. Een precieze en onderzoekende nieuwsgierigheid naar wat dít (ene) proces nu juist zo lastig of moeilijk maakt (ook voor de projectleider zelf). Op zoek naar hoe en met welke beïnvloeding een proces weer op gang kan komen en zijn voortgang hervindt.

Voor wie? 

De leergang is voor adviseurs, leidinggevenden, projectleiders, coaches en trainers die hun procesgerichte stijl verder willen ontwikkelen. Het traject is bedoeld voor mensen die zich herkennen in vragen als:

  • Hoe kan ik de procesdimensie van samenwerken meer betrekken in mijn werk?
  • Wij pakken vraagstukken meestal projectmatig aan. Welke andere wegen bestaan er nog meer?
  • Hoe kan ik anders kijken naar problemen in onze organisatie, en de aanpak ervan constructief beïnvloeden?
  • Ik word gevraagd problemen op te lossen. Maar kan (ik) dat wel?
  • Hoe herken en beïnvloed ik de dynamiek binnen het systeem waar ik werk.

Opzet van de leergang

De start is jaarlijks en op aanvraag als groep of team (offline, online of hybride).

In de leergang doe je de kennis, attitude en vaardigheden op die je nodig hebt om proceskundig te kijken en te handelen. De leergang is opgezet als persoonlijk onderzoek waarin je wordt uitgedaagd tot scherpe waarneming, creativiteit, denkkracht, reflectie en communicatie. Samen met vakgenoten onderzoek en experimenteer je en zo overwin je knelpunten en blokkades.

Je oefent met de principes van proceskundig samenwerken door drie leerprocessen te combineren:

  • Jouw individuele leerproces
  • Het samenwerken met andere deelnemers aan vraagstukken en casussen
  • Het leerproces in de groep

Met elkaar onderzoek je telkens welk proces werkt en helpt. De docenten ondersteunen je bij dit proces, zowel met inzicht in de filosofie en theorie, als met methoden en oefeningen. Tijdens de afsluiting in het laatste blok staan alle deelnemers om beurten centraal. Daarna is het tijd om te vieren en jouw certificaat te ontvangen.

Praktische informatie

Duur: 5 * 1 dag over 8 maanden

Data: Vrijdag 13 mei, vrijdag 24 juni, vrijdag 30 september, donderdag 24 november, vrijdag 9 december 2022, 9.00u – 17.00u , tussentijds e-modules en 2x coach-gesprek

Locatie: Samaya, Werkhoven

Kosten:  Deelnamekosten voor de Leergang Proceskunde, werken met Aandacht bedragen € 4.750,00, excl. BTW, inclusief het boek Proceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht. De kosten voor de locatie en catering bedragen circa € 500,00, excl. BTW (vijf eendaagse verblijven, inclusief lunch en verdere catering). De facturering kan in meerdere delen.

Werk je zelfstandig? Zoek dan contact over het lagere ZZP-tarief.

Inschrijven? Stuur een mailbericht met naam, organisatie (met eventuele ordernummers en routecodes voor de facturering) naar facturen@wenders.nu. Je ontvangt vervolgens een bevestiging.

Ervaringen van deelnemers:

“Een herijking van mijn eigen kijk op mijn werk. Echt aangeraakt: dat je even heel bewust wordt van iets nieuws.”
– Helma Boerboom | CO3 Consulting BV –

“In de leergang Proceskunde, werken met Aandacht worden telkens jouw vooronderstellingen uitgedaagd. Omdat er niet geoordeeld wordt, kunnen we echt onderzoeken. Zo blijf ik open.”
– Jos Esser | DSV Rotterdam –

“De Leergang Proceskunde, werken met Aandacht biedt mij na de Leergang Corporate Learning van de FCE, een verdere verdieping op de invulling van mijn vak. Het gaat daarin steeds meer om aandacht voor essenties, om wat je waarneemt in het contact. Proceskunde biedt mij die verrijking.”
– Jetske Noordover | Duravermeer –

“Mijn definitie van impact is verrijkt. Het gaat niet alleen om impact op resultaten maar ook op proces en de organisatieontwikkeling.”
– Sander Boon | Manpower –