Om recht te doen aan de beweeglijkheid van organisaties werkt Wenders vanuit een fundamenteel andere kijk op samenwerken en vernieuwen. Veel bekende methoden ontkennen de dynamiek van organisaties en versimpelen de wereld en de oplossingen. Wij kiezen niet voor een snelle methode maar voor een meta-perspectief: ‘het proceskundig perspectief’. In de leergang proceskunde leer je de kijk en de toepassing ervan in je dagelijkse praktijk.

Het aandachtig ondersteunen van de ontwikkeling van individuen, groepen en processen in sociale systemen, dat is waar proceskunde over gaat. Organisaties zien wij als zo’n sociaal systeem, bestaande uit relaties en patronen tussen individu, groep en organisatie.

Wat doe je als het proces stokt?

Veel organisatietheorieën gaan uit van een ideale set van condities die nodig zijn voor ‘goede organisatie’. Als blijkt dat aan die condities niet is voldaan, dan moet hieraan worden gewerkt: de werkelijkheid moet naar de theorie worden gevormd.

Proceskunde gaat uit van een manier van kijken en handelen, juist als de werkelijkheid zich maar niet aan de afspraken wil houden. Projecten en veranderingen vinden plaats in een wereld die erg beweeglijk en soms weerbarstig is. Situaties waar de ideale set van randvoorwaarden waarschijnlijk nooit helemaal wordt bereikt; net als het ene op orde is, dan is er weer iets anders ontregeld.

Dat vraagt van mensen die actief zijn vanuit een onderzoekende en wendbare houding: zij bewegen zich in het proces. Dit is vooral van belang als de voortgang in het proces onvoldoende is of helemaal uitblijft. In zulke situaties gaat het zoeken in eerste instantie niet naar een ‘werkende methode’ met een ‘toolkit’, maar naar een precieze ‘kijk’ op samenwerkingsprocessen en wat die in hun voortgang nodig hebben.

Dit vraagt om een houding met een verscherpte aandacht, juist in de situaties waar het proces stokt. Een precieze en onderzoekende nieuwsgierigheid naar wat dít (ene) proces nu juist zo lastig of moeilijk maakt. Op zoek naar hoe en met welke beïnvloeding een proces weer op gang kan komen en zijn voortgang hervindt.

Meer regie in de waan van de dag.  

De leergang start jaarlijks in een open groep. Ook is de leergang in-company beschikbaar voor organisaties (offline, online of hybride). De leergang is voor adviseurs, leidinggevenden, projectleiders, coaches en trainers die hun procesgerichte stijl verder willen ontwikkelen. Het traject is bedoeld voor mensen die zich herkennen in vragen als:

 • Wij zijn erg inhoudelijk gericht, terwijl ik weet dat er in de samenwerking dingen vastlopen. Hoe kan ik daar meer aandacht voor hebben?
 • Wij pakken vraagstukken meestal projectmatig aan. Welke andere wegen bestaan er nog meer?
 • Hoe kan ik anders kijken naar problemen in onze organisatie, en de aanpak ervan constructief beïnvloeden?
 • Ik word gevraagd problemen op te lossen. Maar kan (ik) dat wel?
 • Hoe herken en beïnvloed ik de dynamiek binnen het systeem waar ik werk.

“Ik geniet weer van de complexiteit in mijn werk”, reactie deelnemer in de laatste groep.

– Nieuwe bekwaamheden:

Als je als proceskundige wilt werken, heb je het vermogen nodig om interventies aan te bieden in een specifieke situatie (kunde). Je neemt daarbij een aandachtige houding aan (attitude) en je bent je daar ook van bewust. Je hebt inzicht in de dominante zienswijzen op het gebied van samenwerken en organiseren, en in mogelijke variaties daarop (kennis).

Met het doorlopen van de Leergang Proceskunde verwerf je de volgende bekwaamheden:

 • Je kunt je kennis en waarneming vertalen naar interventies;
 • Je hebt je eigen professionele grondhouding grondig onderzocht en ontwikkeld;
 • Je ontdekt belemmerende patronen in samenwerkingsprocessen en je kan deze beïnvloeden;
 • Je versterkt je aandacht voor taal en de dynamiek tussen mensen;
 • Je stelt onderzoekende vragen bij vanzelfsprekendheden in organisaties;
 • Je bent aandachtig op parallellen tussen denken, spreken en doen;
 • Je bent alert op de werking van taal en metaforen die mensen in organisaties gebruiken.

– 7 kernen voor een nieuw repertoire

In de Leergang Proceskunde heb je ruim de gelegenheid om deze kunde, attitude en kennis op te doen aan de hand van zeven thema’s.

 • Processen:  Welke processen vragen om jouw aandacht? Zijn het processen die eenduidig, lineair en maakbaar zijn of kom je ook processen tegen die chaotisch, complex en veranderlijk zijn? Waarom is het relevant om dit onderscheid te maken?
 • Aandacht:  Wat valt je op bij problemen als je met aandacht kijkt en luistert? Welke gedrag vertonen de betrokkenen? Wat zeggen ze wel en niet?
 • Blokkades: welke blokkades herken je en wat zijn mogelijke interventies?
 • Kiemen: Hoe herken je de kiemen van voorbeelden die de ambities nu al waarmaken? Welke kiemen verdienen extra aandacht? Hoe doe je dat?
 • Onderstromen: Welke onderstromen spelen er? Welke motieven hebben mensen om wel of juist niet bij te dragen aan het behalen van de ambitie?
 • Beïnvloeden en interveniëren: Hoe beïnvloed je als professional, bewust of onbewust? Met welke interventies kun je processen en systemen beïnvloeden, buiten de vertrouwde denkkaders en bekende wegen om?
 • Positioneren en contracteren: Welke positie neem jij in in de processen van samenwerken en organiseren? Welke invloed heb jij op je omgeving? Wat is daarin impliciet en wat contracteer je expliciet?

Jouw Persoonlijke Professioneel Onderzoek:

De leergang is opgezet als ‘persoonlijk professioneel onderzoek’ waarin je wordt uitgedaagd tot scherpe waarneming, creativiteit, denkkracht, reflectie en communicatie. Samen met vakgenoten overwin je knelpunten en blokkades. Je oefent met de principes van proceskundig samenwerken door drie leerprocessen te combineren: jouw individuele leerproces, het samenwerken met andere deelnemers aan vraagstukken en casussen en het leerproces in de groep.

Met elkaar onderzoek je welk proces werkt en helpt. De docenten ondersteunen je hierbij, zowel met inzicht in de filosofie en theorie, als met methoden en oefeningen. Op de laatste dag is het tijd om de progressie te markeren en na een aandachtige deelname het getuigschrift te ontvangen.

Vernieuwende experimenten

In de Leergang Proceskunde word je gestimuleerd een verbinding te maken tussen je nieuwe inzichten en je eigen werkpraktijk. Je betrekt de proceskundige noties op actuele vraagstukken uit je praktijk, zodat je de nieuwe perspectieven eigen maakt. Je voegt andere zienswijzen toe aan de organisatie waarin je werkt en je prikkelt je omgeving tot een respons. Het ontwikkelen van jezelf en de ontwikkelingen in je werkpraktijk gaan op deze manier hand in hand.

Ervaren docenten en coaches

Aart Goedhart en Barbara van der Steen, oprichters van Wenders en auteurs van het boek ‘Proceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht’ zijn de kerndocenten van deze leergang. Zij bieden tijdens de opleidingsdagen op verfrissende manier de stof aan en coachen de leergroep. Persoonlijke ondersteuning vindt plaats in coachgesprekken. Proceskundigen Anna Stutje en Heli Penz zijn de coaches binnen de leergang.

Praktische informatie

Duur: 5 * 1 dag verdeeld over 9 maanden op locatie: Samaya, Werkhoven

Tijden: Inloop 8.45u met thee en koffie, Start 9.00u, Afronding 18.00u gevolgd door een hapje en drankje tot 19.00u.

Data: Donderdag 14 september | Vrijdag 3 november | Vrijdag 8 december | Vrijdag 25 januari 2024 | Vrijdag 8 maart 2024

Tussentijds: Experimenten en reflectie in het werk, contact met leerpartner,     E-modules en 2 x online coach-gesprek

Kosten: Deelnamekosten voor de Leergang Proceskunde, werken met Aandacht bedragen € 4.750,00, excl. BTW, inclusief het boek Proceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht. De kosten voor de locatie en catering bedragen circa € 750,00, excl. BTW (vijf eendaagse verblijven, inclusief lunch, diner en verdere catering). De facturering kan in meerdere delen.

Werk je zelfstandig? Neem dan contact met ons op over het aangepaste ZZP-tarief.

We starten bij voldoende deelnemers.

Interesse of vragen? Zoek dan contact met een van ons.  Aart Goedhart, Barbara van der Steen, Anna Stutje of Heli Penz. De eerste stap is vervolgens een intakegesprek met een van de kerndocenten.

Inschrijven? Stuur een mailbericht met naam, organisatie (met eventuele ordernummers en routecodes voor de facturering) naar facturen@wenders.nu. Je ontvangt vervolgens een bevestiging.

Online introductieworkshop:

Maak kennis met ons en het perspectief op woensdag 10 mei 2023, 10.00u-12.00u. Kosten zijn €35,= excl. BTW, je ontvangt dan het boek ‘Proceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht’. Opgeven kan bij barbaravandersteen@wenders.nu.

Ervaringen van deelnemers:

“Een herijking van mijn eigen kijk op mijn werk. Echt aangeraakt: dat je even heel bewust wordt van iets nieuws.”
– Helma Boerboom | CO3 Consulting BV –

“In de leergang Proceskunde, werken met Aandacht worden telkens jouw vooronderstellingen uitgedaagd. Omdat er niet geoordeeld wordt, kunnen we echt onderzoeken. Zo blijf ik open.”
– Jos Esser | DSV Rotterdam –

“De Leergang Proceskunde, werken met Aandacht biedt mij na de Leergang Corporate Learning van de FCE, een verdere verdieping op de invulling van mijn vak. Het gaat daarin steeds meer om aandacht voor essenties, om wat je waarneemt in het contact. Proceskunde biedt mij die verrijking.”
– Jetske Noordover | Duravermeer –

“Mijn definitie van impact is verrijkt. Het gaat niet alleen om impact op resultaten maar ook op proces en de organisatieontwikkeling.”
– Sander Boon | Manpower –