“Ik werk voor een geweldige organisatie. En ik geef leiding aan een divisie met prachtige diensten. Maar de laatste jaren lijkt het wel alsof we chronisch aan het verbouwen zijn, terwijl-de-winkel-open-blijft. Dán weer een nieuwe strategische notitie, dán weer een ander kernwaardendocument. En dan heb je nog de jaarplancyclus en meerjarennota’s.

Vorig jaar nog werden we geacht te werken in ‘driehoeken’. Dit jaar staat weer ‘ketenregie’ centraal. En het blijft maar komen. Mooie plannen, daar niet van. Maar ze vragen iedere keer weer iets anders van hoe ik leiding geef. Ik krijg er wat van, en volgens mij ik niet alleen. Zeg ‘hoofdkantoor’, en er klinkt in ons MT diep gezucht.

Met Wenders hebben we ontdekt welke kracht er vrijkomt als we deze veelheid aan goede bedoelingen niet als verstoringen zien, maar juist als een stimulans voor onze creativiteit. Een ‘real-life game’, met steeds nieuwe uitdagingen…”