Het werken op afstand heeft grote gevolgen als jouw vak adviseren is.

In de ‘anderhalve-meter-maatschappij’ zijn we noodgedwongen veel vaker en intensiever op afstand gaan werken. Goed adviseren staat of valt bij het proces van afstemming met je klant. En die afstemming is nu complexer geworden. Dat geldt zowel voor interne als voor externe adviseurs, voor inhoudsdeskundige als procesadviseurs en voor management- als beleidsadviseurs.

In veel adviesrelaties is de vorm van interactie snel veranderd. We maken meer gebruik van email, voeren vaker telefoongesprekken en zijn intensief gaan videobellen om adviesprocessen toch te laten doorgaan. Het is voor een adviseur zowel een uitdaging als een plezier om daar goed in te kunnen meebewegen. Want bij dit adviseren op afstand willen we toch nabijheid blijven ervaren. En dat is nu lastiger.

Herken jij de volgende vragen over je vak als adviseur?

  • Ik heb het gevoel het nu met twee zintuigen te moeten doen. Ik mis soms de achterliggende vraag van mijn opdrachtgever. Hoe zorg ik dat ik die helder krijg?
  • Ik krijg minder snel het gevoel dat we elkaar goed begrijpen. Hoe krijg ik onze ‘contractering’ op orde?
  • Ik merk dat de contactmomenten op afstand veel formeler zijn, en minder ruimte bieden voor spontaniteit. Hoe zorg ik dat ik ook dan informele momenten creëer?
  • Ik vind goed afstemmen op afstand lastig, hoe doe ik dat op een zorgvuldige manier?
  • Ik ervaar dat op afstand adviseren zich vaak heel erg toespitst op de inhoud. Daardoor lijkt de relatie die ik heb met mijn adviesvrager op de achtergrond te komen, wat ten koste gaat van de kwaliteit van mijn advies. Hoe zorg ik dat ik ook op afstand een balans creëer tussen relatie en inhoud?

Training: Nabij adviseren op afstand

Sinds 12 maart zijn wij onderzoek gaan doen naar de knelpunten die adviseurs ervaren bij de uitoefening van hun vak in de werkrealiteit van nu. We hebben verschillende collega’s uit het vak gesproken; interne adviseurs, externe adviseurs.

Adviseren op afstand vraagt wat anders van een adviseur. Om die reden hebben we een digitale leergang ontwikkeld waarin het adviesproces op afstand doorlopen en stilstaan bij de finesses van adviseren op afstand. Met nieuwe vormen van nabijheid. We bieden daarom de training ‘Nabij Adviseren op Afstand’ aan. Deze bestaat uit een reeks sessies met een interactieve opzet. Naast de genoemde vragen, breng je uiteraard je eigen vragen in. In interactie onderzoek je hoe je op afstand waardevolle adviesrelaties kunt creëren.

Opzet en prijs

We bieden deze 3 online sessies van 2,5 uur aan voor een totaalbedrag van € 390,– per deelnemer, exclusief btw. Mocht u overwegen om deze sessies in-company aan te bieden, neemt u dan contact met ons op voor een prijsopgave.