De filosofie van Wenders

“Do we think ourselves into a new way of acting,
or do we act ourselves into a new way of thinking?”

Maakbaarheid en rationaliteit zijn bij veel mensen nog steeds dominante waarden. En daar is niks mis mee als je een technisch proces of een machine wilt ontwerpen. Maar bij ‘mensprocessen’ leidt deze overtuiging vaak tot allerlei blokkades. Want bij een menselijke dynamiek bestaat er niet één oplossing die alle problemen voor je wegneemt.

En hoe meer je daarin gelooft, hoe erger het wordt. Het streven naar rationele beslissingen ontaardt in perfectionisme. Daardoor schieten mensen in de analyse. ‘Paralysis by analysis’: er komt juist minder zicht op mogelijkheden en mensen ervaren minder ruimte en minder creativiteit.

Is er een alternatief? Jazeker.

Wenders werkt vanuit een fundamenteel andere kijk op processen van verandering en vernieuwing. We accepteren de complexiteit en gelaagdheid van processen. Want echte verandering verloopt eerder evolutionair dan revolutionair.

Verandering en ontwikkeling beginnen bij een revolutionaire behoefte: ‘We gaan het vanaf nu heel anders doen! We moeten ingrijpend anders samenwerken met onze klanten! We willen elkaar vaker direct en professioneel aanspreken! We willen minder bezig zijn met beleid, en actiever zijn in het werkveld!’

Telkens als de behoefte aan zo’n revolutionaire verandering krachtig wordt uitgesproken, zien we iets bijzonders gebeuren. Er volgt een evolutionair proces. Een complex proces van tasten en proberen, van kleine succesjes en grote tegenvallers. Van vallen, opstaan en weer doorgaan. En eigenlijk is dat typisch menselijk, nietwaar?

Zo’n evolutionair proces vraagt heel veel van mensen. Want wie kan er nog reflectief zijn als je vooral vooruit wilt? Wie durft nog iets uit te proberen als de prestatiedruk hoog is? Wie kan er nog creatief zijn als je net een lange reeks teleurstellingen hebt gehad? Op zulke momenten werkt de kracht van aandacht. Aandacht die het proces een nieuwe wending geeft.

Zelfs glasheldere veranderopgaven hebben het karakter van ‘zoekvragen’, omdat ze de complexiteit raken die de organisaties van vandaag kenmerkt. ‘Het nieuwe’ kent geen vooraf bekende criteria. Deze worden pas in een zoekproces ontdekt, door aandachtig te zijn op subtiele verschillen.

Voor wie?

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat er wél kan, juist in een complex speelveld of een bureaucratische organisatie. We werken voor bestuurders, directies, management en organisatieprofessionals van grote en middelgrote profit en not-for-profit organisaties.

Heb je een vraag, een wens of ambitie? Werken jullie aan veranderingen en ontwikkelingen die lastig blijken? Zit je team vast en vraag je jezelf af ‘hoe nu verder’? Zoek dan contact en laten we onze eerste kennismaking beginnen met een kop koffie.