.
.
.
.

Klantreacties: De Wending

Met volle overtuiging, heb ik mijn vaste baan ingewisseld voor een bestaan als ondernemer.
Ruud van RijnOndernemer / Oprichter van mygoodfoodshop en myseafood.nl over zijn deelname aan InPlace

.
.
.
.
.

BOEKEN


Proceskunde: een pleidooi voor werken met aandacht
LEES VERDER >>
 

.
.
.
.
.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

.
.
.
.
.

Proceskunde, Werken met Aandacht

"Door de kijk van proceskunde heb ik extra ogen en oren gekregen. Ik zie en hoor meer en dat brengt heel veel inzicht in de processen in mijn organisatie"

Wenders werkt vanuit het proceskundig perspectief; een ontwikkelingsgerichte kijk op organiseren, samenwerken en vernieuwen. Proceskunde vormt de rode draad door onze advisering, begeleiding en initiatieven. Hier werken we vanuit een fundamenteel andere kijk op processen van verandering en vernieuwing. Proceskunde accepteert de complexiteit van processen. Het reikt een zienswijze aan die recht doet aan de dynamiek tussen mensen; aan datgene wat zich ín het proces voltrekt.

Naast onze adviespraktijk verzorgen wij leergangen, incompany-leertrajecten, lezingen en workshops. Hier leiden we deelnemers op tot proceskundigen of bieden we een eerste kennismaking met het perspectief. Vanaf 2011 start jaarlijks een open leergang ‘Proceskunde, Werken met Aandacht’ voor bestuurders, managers en professionals. En in 2016 verscheen het boek ‘Proceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht’.

De kijk: het proceskundige perspectief

Soms is er bij verandering een eenduidige uitkomst waarnaar toe kan worden gewerkt. Er zijn heldere doelen, resultaten en doorlooptijden. Die geven richting en verschaffen duidelijkheid, zodat betrokkenen weten wat hen te doen staat. We hebben het dan over ‘het proces’.

En vaak is er bij veranderingen sprake van juist een meervoudige uitkomst. Een uitkomst waaraan wordt gewerkt. De betrokken mensen zijn het eens dat het aandacht verdient: het is immers te belangrijk om het aan het toeval over te laten. Toch geven zij het onderwerp verschillende betekenissen. En zijn hun interpretaties van wat goed is en wat niet goed is anders en hebben ze verschillende ideeën over wat er nodig is om verder te komen. In dergelijke situaties spreken we over ‘een proces’.

Beide manieren gaan over organiseren en samenwerken, maar ze kennen een totaal verschillende dynamiek en werken met andere wetten!

Waarom Proceskunde?

In onze maatschappij wordt ontwikkelen, samenwerken en organiseren vaak gezien als een lineair proces dat je kunt plannen, evalueren en volledig kunt begrijpen. Ook bij verandering en vernieuwing wordt uitgegaan van een enkelvoudig ‘diagnose – interventiemodel’: als X aan de hand is, moet je Y doen zodat X verdwijnt.

Dan wordt voor een probleem een gewenste oplossing beschreven, met vooraf bekende doelen en een eenduidige uitkomst. Om hier op uit te komen, volgt een gedegen plan van aanpak, een vast team, mijlpalen en tussen- en eindresultaten.

En toch ontdekken we dat bij verandering of vernieuwing een dergelijke benadering onvoldoende werkt. Want wie kent het niet? De plannen staan op papier, de mijlpalen zijn benoemd en de afspraken gemaakt. En toch vlot het proces niet. Iedereen beweegt een andere kant op en het lijkt of alles stagneert. Maar het is soms lastig om aan te wijzen wat precies de stagnatie veroorzaakt.

Voor sommige vragen leent een dergelijke benadering zich niet, omdat deze voorbij gaat aan de complexiteit die organisaties kenmerkt. Het zijn zoekvragen, waarvoor geen eenduidige oplossing bestaat. Ze zijn gericht op het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. ‘Het nieuwe’ kent geen vooraf bekende criteria. Deze worden pas in het zoekproces ontdekt, door aandachtig te zijn op subtiele verschillen.

“Meer plannen” en “strakker organiseren” is bijvoorbeeld vaak zo’n eerste reflex, die maar zelden leidt tot bevredigende uitkomsten. In plaats daarvan onderzoek ik met mensen, waar hun energie naar uit gaat. Ik help hen stil te staan bij thema’s als ‘regie’ en ‘eigenaarschap”
Barbara van der Steen

Zoeken naar mogelijkheden, vraagt dus niet om een aanpak, maar vraagt om aandacht. Dat is waar proceskunde over gaat.

Citaten van klanten en deelnemers

“Door de kijk van proceskunde heb ik extra ogen en oren gekregen. Ik zie en hoor meer en dat brengt heel veel inzicht in de processen in mijn organisatie”

“Ik ben mij meer bewust geworden van “de ander” en wat iets voor hem of haar kan betekenen”

“Door deze leergang heb ik weer plezier gekregen in mijn werk”

“Door me meer te richten op het proces in het complexe speelveld, merk ik dat er veel meer “ruimte” voor mij en mijn omgeving ontstaat”

“Door de leergang word ik me bewust van mijn blinde vlekken. Ik kan met meer rust en bewustzijn invloed uitoefenen”

OPEN LEERGANG:
PROCESKUNDE,
WERKEN MET AANDACHT

Boek:
Proceskunde,
een pleidooi
voor werken
met Aandacht

VOOR SCHOOLLEIDERS:
PROCESKUNDE,
AANDACHT VOOR PROCES INTERVENTIES
IN JE TEAM

PROCESKUNDE:
DE MENSEN

KENNISMAKINGS-
WORKSHOP

PROCESKUNDE:
IN DE PRAKTIJK VAN ORGANISATIES EN TEAMS