Bij Wenders waren we ons eind 2019 aan het oriënteren op de mogelijkheden met online werken. Die interesse van toen krijgt de afgelopen weken een onverwachte wending! Vanaf begin maart van dit jaar worden we daarin versneld. Want opeens veranderen de vragen aan Wenders. Nu veel mensen in Nederland vanuit huis werken, komen er ook nieuwe vragen.

Nieuwe tijden, nieuwe behoeften

Teams en afdelingen zoeken manieren om hun werk toch door te kunnen laten gaan, zo goed en zo kwaad als dat soms gaat. Maar naast het praktische, willen mensen ook betekenis kunnen geven aan deze bijzondere tijd. De behoefte aan contact en verdiepende gesprekken lijkt groter dan ooit. Elkaar te steunen en elkaar hulp te vragen. Elkaar wijzen op kansen, of een luisterend oor bieden bij zorgen.

Bij onze klanten en samenwerkingspartners, en ook bij onszelf als team.

Maar hoe doe je dat als de gebruikelijke schema’s en routines van ontmoetingen zijn verdwenen? Leidinggevenden en collega’s vragen zich af hoe zijn hun team het beste kunnen bereiken nu iedereen thuis zit. Hoeveel kan en mag je eigenlijk vragen, nu veel mensen hun werk combineren met mantel-zorgtaken of thuisonderwijs?

Op dit moment begeleiden wij diverse mensen en teams met vragen als ‘Wat nu?’, ‘Wat betekent dit voor ons?’, ‘Hoe houden we ook aandacht voor elkaar?’, ‘Wat betekent dit voor de processen waarin we al actief waren?’, ‘Welke besluiten kunnen we eigenlijk nemen, al weten we niet goed hoe het verder zal gaan?’

Zoeken naar wat nu ‘goed’ is

Het met elkaar stilstaan bij diepere vragen is niet alleen een versterkte behoefte, het ontstaat zodra je er gelegenheid toe biedt, ook online. Uiteraard ontdekken we ook veel zorgen en emoties. Alles en iedereen lijkt minder gepolijst en daarmee opener en oprechter. Dat kan soms ook schuren en botsen. En ook dat zijn processen en dynamieken waar je online met elkaar bij stil kan staan.

Mocht je behoefte hebben om hierover te sparren, aarzel dan niet om contact te zoeken, juist in deze tijd van nieuwe ingrijpende Wendingen!

Team Wenders