Perspectieven die een nieuw licht schijnen op de geheimzinnige en mysterieuze kant van samenwerken…

Begin september gingen 10 nieuwe deelnemers, vanuit verschillende sectoren en achtergronden, gezamenlijk van start in de 8e groep van de opleiding Proceskunde, Werken met Aandacht. Ze maakten tijdens deze nazomer-dagen kennis met elkaar en begonnen hun persoonlijke professionele onderzoek met het Proceskundig perspectief in Samaya, Werkhoven. De leergang is een pleidooi voor het werken met aandacht in plaats van te grijpen naar een aanpak als de processen tussen mensen stokken of stagneren.

“Perspectieven die een nieuw licht schijnen op de geheimzinnige en mysterieuze kant van samenwerken en ontwikkelen en het zoeken van nieuwe, onontgonnen wegen”

Waarom deze leergang?

Wie kent ’t niet? Alle plannen staan op papier, de mijlpalen zijn benoemd en de afspraken zijn gemaakt. En toch vlot het proces niet. Iedereen beweegt een andere kant op en de besluitvorming stagneert. En, herkenbaar zijn vast óók de momenten dat het opeens wél werkt; er ontstaat een vliegende start, er is energie en mensen weten elkaar te inspireren tot experimenten. Zowel in de eerste als in de tweede situatie is het lastig, om aan te wijzen hoe dat komt.

De leergang ‘Proceskunde, werken met Aandacht’ onderzoekt deze ongrijpbare kant van samenwerken, organiseren en ontwikkelen. Deze moeilijk ‘pakbare’ kant staat niet beschreven in de tien stappen naar succes, noch staat het in de plannen die we maken als leidinggevende, professional of in ons persoonlijke leven. De leergang reikt een zienswijze aan, die recht doet aan de dynamiek tussen mensen, datgene wat zich ín het proces voltrekt. Deze benadering noemen zij het Proceskundig perspectief. Het is een pleidooi voor het werken met aandacht (in plaats van het direct grijpen naar een aanpak).

Onderzoeksvragen

Ingegaan wordt op vragen als: de procesdimensie bij samenwerken, wat is dat? En van wie zijn processen? Hoe verhoudt de procesdimensie zich tot de doelen? Wat betekent het voor mijn rol in het werk? Wat betekenen woorden als ‘Aandacht’ en ‘Onderzoekend kijken en luisteren’ hierbij?

Nieuwe data voor volgende groep

De nieuwe data voor de 9e groep van de FCE-leergang Proceskunde, Werken met Aandacht zijn nu bekend (klik door naar de website van de Foundation of Corporate Education voor meer info over een intake).