Anna begeleidt professionals en leidinggevenden bij hun ontwikkelingsvragen. Ze werkt veel met mensen die de eerste fase van hun loopbaan achter de rug hebben en steeds meer interesse krijgen voor vraagstukken die gaan over zingeving, authenticiteit en de wens om buiten de gebaande paden te denken.

Anna werkt vanuit een proceskundig perspectief waarin het zoekproces in een snel veranderende en onvoorspelbare context centraal staat. Ze inspireert mensen om te vertragen en met aandacht te blijven verkennen, juist als de zucht naar controle de overhand neemt en stappenplannen geen soelaas bieden. Anna is opleider onder meer in de e-course ‘Proceskunde, werken met Aandacht’. Ze is internationaal geaccrediteerd als coach en is sinds 2013 werkzaam als begeleider en adviseur.

annastutje@wenders.nu