Opdrachten en samenwerkingsprocessen zijn in veel organisaties veel omvattender en complexer geworden. Dit vraagt van leidinggevenden, adviseurs en projectleiders om alert te schakelen, eerder af te stemmen, aannames te toetsen en een scherp oog voor de processen tussen mensen.

Het gaat vaak om vragen als:

  • ‘Mijn’ bewindspersoon, directeur of opdrachtgever is niet duidelijk in wat hij/zij van me verwacht. Hoe werk ik aan meer helderheid over de verwachtingen?
  • Ik ervaar de gesprekken met mijn opdrachtgever als lastig en taai. Wat kan ik doen om het te beïnvloeden?
  • Kan ik van waarde zijn zonder dat ik over inhoudelijke kennis beschik?
  • Hoe kan ik anders kijken naar problemen en de aanpak ervan constructief beïnvloeden?
  • Hoe herken en beïnvloed ik de dynamiek binnen het systeem waar ik werk?

In de training wordt de proces-kijk op het werk verder uitgediept. Ofwel: ‘Wat betekent deze manier van kijken in jouw praktijk en hoe kan het jouw manier van interveniëren en handelen versterken?’De training daagt de deelnemers uit om een professionele verdieping aan te gaan op ieders stijl van werken, de effectiviteit daarvan en welke nieuwe ontwikkeling ieder daarin wil aangaan.

Wanneer?

Deze training start ieder jaar en bij voldoende aanmeldingen. Hij kan ook op maat binnen jouw organisatie georganiseerd worden.

Inhoud en opbrengst

Na een theoretische introductie word je uitgenodigd te verkennen ‘hoe jij in de praktijk werkt aan de ‘procesdimensie’ van jouw werk’. Het delen van dilemma’s legt een basis om op een andere manier naar de samenwerking in het werk te kijken (en er waar gewenst een experiment aan te verbinden). Het doel van de training is kennis te laten maken met een proces- kijk en ieders ‘taal en inzichten’ daarin te versterken.

Je oefent met:

  • scherper waarnemen in gesprekken en kennis en waarneming
  • combineren met inzicht en intuïtie.
  • vanzelfsprekendheden en onderstromen herkennen
  • het onderzoeken en uitproberen van alternatieve manieren van handelen.
  • dit vertalen naar creatieve en alerte interventies meer stevigheid, rust en speelsheid in je communicatie

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten over een periode van 6 maanden van 1 of 2 dagdelen zodat een proces ontstaat waarin leersessies zich afwisselen met het oefenen in de praktijk. Binnen het traject word je gevraagd om experimenten aan te gaan, individueel en met andere mensen uit de groep. Het experimenteren en oefenen wordt ondersteund met verschillende werkvormen als twee-gesprekken en een logboek om richting te geven aan het eigen leerproces.

Leeropbrengst/resultaat

Je verbetert je kunde in het scherp en met aandacht luisteren, waarnemen en interveniëren in processen tussen mensen.

Duur: 6 dagdelen over 6 maanden